Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Jäseniltä peritään liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu.

Säännöt ja tilinsiirtotiedot voi tilata yhdistyksen sihteeriltä.

Liittymismaksu on 5 €.
Vuotuinen jäsenmaksu on opiskelijoilta, varusmiehiltä, eläkeläisiltä ja työttömiltä 5 €,  muilta 10 €.